KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU


INSTITUT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU | Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd | Telefon: +381 11 321 85 29