KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU


INSTITUT ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU

NAUKA

Stručnjaci sa Katedre za upravljanje projektima u građevinarstvu učestvuju i u mnogim međunarodnim i nacionalnim naučno-istraživačkim projektima a to su ujedno lepe prilike za proširivanje saradnje sa drugim univerzitetima što neminovno dovodi i do podizanja kvaliteta nastave.

benefit

  • 2014. – 2015. BENEFIT

Analiza modela finansiranja saobraćajne infrastrukture

Projekat na inovativan način pristupa modelima finansiranja u okviru međusobno povezanog sistema. BENEFIT analizira istraživanja koja se finansiraju iz sredstava EU, kao i nacionalnih i međunarodnih u protekle dve decenije. Pokrenut je sa ciljem deljenja i razmene znanja kao i odgovarajuće debate o tome. U partnerstvu sa Egejskim univerzitetom iz Grčke ovaj projekat se finanira iz programa EU Horizon 2020 a više detalja nalazi se na linku:

BENEFIT

megaproject

  • 2011. – 2015. COST TU1003 – MEGAPROJECT

Efikasno projektovanje i realizacija mega-projekata u EU

Glavni cilj Akcije bio je da pojasni kako mega-projekti mogu efikasnije da se projektuju i realizuju kako bi se obezbedilo njihovo efikasno puštanje u rad u okviru EU. Sekundarni ciljevi su podrazumevali „meta“ unakrsnu analizu slučaja grupe mega-projekata koji su realizovani širom Evrope i identifikaciju zajedničke tematske problematike vezane za projektovanje i realizaciju mega-projekata iz širokog disciplinarnog spektra te kategorizaciju tematske problematike; izradu najsavremenijih smernica za ključne probleme kao  i istraživačke agende koja bi bila dostupna svim učesnicima. Glavni partner na ovom projektu bio je Univerzitet u Lidsu iz Velike Britanije. Detaljnije o Megaprojektu na linku:

MEGA – PROJECT

mašinac

  • 2011. – 2014. NACIONALNI NAUČNO-TEHNOLOŠKI PROJEKAT TR 36038

Razvoj projektne i as-built dokumentacije za MEP instalacije kompatibilne sa BIM procesom i relevantnim standardima/regulativama

Glavni partner na ovom projektu bio je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

KATEDRA ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU | Bul. Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd | Telefon: +381 11 321 85 29